Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > Pozvánka na seminář pro účastníky projektu Porozumění čtenému - vstup volný po předchozí registraci

Pozvánka na seminář pro účastníky projektu Porozumění čtenému - vstup volný po předchozí registraci

3. září 2014 | 22:33:41


Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář k projektu Porozumění čtenému – běžný vývoj a jeho rizika, který se koná v rámci konference s mezinárodní účastí na téma
Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem
(Cesty propojení výzkumu a praxe)

kterou pořádá
Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a katedra primární pedagogiky
ve spolupráci s International Symposium on Educational Literacy (ISEL)

Termín semináře: 25. 9. 2014
Místo konání: PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1


Odborná garance:
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Dr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Prof. as. Denis Alamargot
Prof. as. Marrie-France Morin

Organizační výbor:
PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
Mgr. Kamila Chroboková
Bc. Jolana Svobodová

PRACOVNÍ SEKCE E: POROZUMĚNÍ ČTENÉMU (READING COMPREHENSION)

Sekce konference určená pro spolupracující v rámci projektu GAČR – učitele ze spolupracujících škol, rodiče, administrátory a další zájemce.

12:30-13:00 Registrace účastníků z projektu GAČR


Místnost: AULA
Moderuje: PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

13:00 – 14.00 Porozumění čtenému – běžný vývoj a jeho rizika. Východiska, cíle, metody projektu, první výsledky
PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (katedra psychologie PedF UK Myslíkova 7, Praha 1)

14:00 – 14.30 přestávka – občerstvení

Místnost: AULA
Moderuje: Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

14.30 – 15,30 Rizika v rozvoji porozumění čtenému. Seznámení s cíli projektu ve druhé fázi – východiska, cíle, možnosti spolupráce.
Porozumění čtení u dětí se specifickými poruchami učení (Mgr. Klára Špačková, Ph.D.)
Porozumění čtení u dětí s vývojovou dysfázií (Mgr. Eva Richterová)
Slabí čtenáři – pojem a jeho uchopení (PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.)

Vstup volný na tuto sekci pro všechny spolupracující v projektu!- nutno se zaregistrovat do 19.9.2014 - infomace podá dr. Pavla Presslerová - email:pavla.presslerova@pedf.cuni.cz


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz