Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > JAGR 2017- projekt Jazyk a gramotnost

JaGr- Jazyk a gramotnost

Jazyk a gramotnost je výzkumný projekt Fakulty humanitních studií UK v Praze podpořený z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–2016)

.........

Hlavní řešitelka projektu: PhDr. Gabriela Seildová Málková, Ph.D.

Koordinátorka projektu: Mgr. Tereza Brumovská

Realizační tým: Bc. Anna Jahodová, Bc. Natálie Ficencová, Anna Roubalová

V letech 2010 a 2011 jsme díky vstřícnosti rodičů, dětí a mateřských škol z Prahy a Šumperka mohli pracovat s dětmi v celkem 11 mateřských školách a získat tak cenné informace o vývoji jazykových schopností předškolních dětí.

V návaznosti na naši práci vznikly v dalších letech dvě knižní publikace: Vývoj jazykových schopností v předškolním věku a Diagnostika jazykového vývoje (obě knihy vydalo nakladatelství Grada v roce 2014). Obě knihy jsou hojně využívané v logopedické i pedagogicko- psychologické poradenské praxi.

.......

http://www.grada.cz/diagnostika-jazykoveho-vyvoje_7175/kniha/katalog/

http://www.grada.cz/vyvoj-jazykovych-schopnosti_7174/kniha/katalog/

........

Hledáme nyní děti, se kterými jsme v letech 2010- 2011 pracovali, abychom mohli pokračovat v naší badatelské práci a nově sledovat  souvislost jazykových schopností s vývojem čtení a psaní.  Díky laskavé finanční podpoře Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze může naše práce pokračovat. Doufáme, že se nám podaří získat informace o dalším jazykovém a čtenářském vývoji dětí, se kterými jsme v rámci naší původní studie pracovali.

Pokud jste rodič dítěte na našeho původního výzkumu, dozvěděli jste se o nás nebo se vám dostal do ruky náš dopis s informovaným souhlasem, prosíme ozvěte se nám a podpořte nás v našem pokračujícím výzkumu. Na Vaše děti se moc těšíme a pečlivě se na ně připravujeme:-)

.......

Kontaktní email: gabriela.malkova@fhs.cuni.cz


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz