Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Eldel 2017

 Eldel WP1 po 5 letech

V letech 2009 - 2012  realizoval tým Gabriely Seidlové Málkové z Pedagogické fakulty UK Praze projekt  podpořený finančními prostředky EU projekt  "Eldel WP1 Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích" (www.eldel.eu)

V návaznosti na naši práci vznikly studie publikované převážně v prestižních zahraničních časopisech (například http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797612473122 ; http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797612473122 )

Výsledky našeho výzkumu jsou hojně užívané dalšími vědci a v České republice také v pedagogicko- psychologické poradenské praxi (například soubor diagnostických testů pro hodnocení předpokladů rozvoje gramotnosti: Baterie testů fonologických schopností (http://www.nuv.cz/t/diagnostika/projekt-dis/baterie-testu-fonologickych-schopnosti-btfs) .

Díky finanční podpoře Fakulty humanitních studií UK v Praze máme nyní možnost pokračovat ve výzkumu a sledovat vývoj porozumění čtenému textu u českých dětí,které s námi původně pracovaly v projektu Eldel WP1 "Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích". Z odborného hlediska by bylo velmi přínosné, pokud bychom mohli pokračovat ve sledování dětí z této studie a získat tak informace o tom, jakými jsou dnes čtenáři, jak dokáží pracovat se čteným textem a jak text samy tvoří.

V České republice doposud podobný výzkumný projekt nebyl realizován a nepochybně by mohl přinést cenné informace o tom, jak vývoj čtenářských dovedností pokračuje u starších školních dětí. Pro pedagogicko- psychologické poradenství by mohl náš výzkum přinést zásadní informace o předpokladech a indikátorech vývoje porozumění čtenému, což má velký význam zejména pro práci s dětmi rizikovými z hlediska vývoje gramotnosti.

Náš projekt je cele financován z prostředků podpory výzkumu a vývoje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Nemá tedy žádný komerční charakter a svými výstupy směřuje k vytvoření kvalitních vědeckých prací i diagnostických a metodických pomůcek pro pedagogicko- psychologické poradenství. Rozsah i výstupy dosavadní vědecké práce vedoucí projektu Gabriely Seidové Málkové i výstupy v oblasti přenosu poznatků z výzkumu do praxe zachycuje  profil na webových stránkách FHS UK, kam se můžete podívat: http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-187.html

Prosíme podpořte nás svým souhlasem s pokračováním Vašeho dítěte ve výzkumu!

Gabriela Seidlová Málková (vedoucí projektu) a Natálie Ficencová (řešitelka projektu)


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz