Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > ELDEL 2008-2012

ELDEL Praha

Akronym ELDEL je složeninou slov „Enhancing Literacy Development in European Languages“, což lze do češtiny přeložit jako Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. ELDEL je zkratkou názvu výzkumného projektu, který je realizován jako součást grantové podpory 7. rámcového programu EU (http://www.eldel.eu). Patří do kategorie projektů označovaných jako „Školení začínajících výzkumných pracovníků“ neboli Marie Curie Initial Training Network (ITN). Cílem projektů školících sítí programu Marie Curie je vytvářet pracovní příležitosti a základní výcvik v oblasti výzkumu pro začínající mladě vědce (tzv. stážisty). Školící sítě zpravidla spojují ke společnému výzkumnému projektu připravovanému pro stážisty síť pracovišť, které mohou v dané výzkumné oblasti nabídnout kvalitní přípravu.

ELDEL Praha sídlí na Katedře psychologie, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp).

ELDEL Praha pracuje ve spolupráci s univerzitami ve Velké Británii (Bangor, York), ve Francii (Poitiers, Claremont), na Slovensku (Bratislava) a ve Španělsku (Granada).

ELDEL je tvořen 6 vzájemně propojenými a na sebe navazujícími výzkumy (tzv. work packages – pracovní balíčky), rozvrženými do 5 let trvajícího období. Všechny tyto projekty spojuje zájem o výzkum zákonitostí a souvislostí vývoje gramotnosti v evropských jazycích ELDEL Praha se angažuje ve dvou nejrozsáhlejších projektech celého cyklu:

Věříme, že výsledky tohoto výzkumného projeku budou přínosem pro mnoho odborníků: psychologů, logopedů, pedagogů, speciálních pedagogů, ale i pro rodiče a v první řadě pro samotné děti, kterým budeme moci lépe rozumět a pomáhat na jejich cestě za vzděláním a plnohodnotným životem.


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz