Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > Rodiče dětí s rizikem dyslexie

Rodiče dětí s rizikem dyslexie

7. září 2009 | 15:24:25

Rodiče dětí s rizikem dyslexie (WP2) mohou zažádat pracovníky projektu ELDEL WP2 o pedagogicko-psychologickou diagnostiku specifických poruch učení.

Provádí ji PhDr. A.Kucharská, anna.kucharska@seznam.cz, tel. 608 056 386. Součástí vyšetření je test inteligence, diagnostika čtení a psaní a diagnostika percepčních (zrakové, sluchové vnímání a fonologie) a motorických funcí dle baterie Cimlerové, Pokorné, Chalupové (IPPP, 2007). Vyšetření je zdarma, je z něj možné také získat písemnou zprávu.


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz