Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > WP2 děkuje všem rodičům, dětem a institucím za spolupráci při sběru dat

WP2 děkuje všem rodičům, dětem a institucím za spolupráci při sběru dat

21. května 2009 | 09:06:13

WP 2 děkuje všem rodičům, dětem a institucím, které jim pomáhají realizovat první fázi sběru dat. Až do konce sprna 2009 je možné přihlásit se k účasti ve výzkumu a dohodnout se na podmínkách zařazení do výzkumu. Stále hledáme děti s tzv. rizikem dyslexie (rodič se specifickou poruchou učení nebo s problémy ve čtení a psaní v dětství), děti s narušeným vývojem řeči a děti běžné populace. 

Prosíme pro další informace nahlédněte do sekce Formuláře, kde najdete letáček pro rodiče informující o podmínkách zařazení dítěte do projektu WP2  nebo dopis oslovující odborníky také s cílem nalézt děti vhodné pro výzkumný projekt yaměřený na rizikové faktory ve vývoji čtenářských dovedností.


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz