Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > Zahájení 3. etapy výzkumu - děti s rizikem porozumění čtenému - hledáme žáky 4. ročníků

Zahájení 3. etapy výzkumu - děti s rizikem porozumění čtenému - hledáme žáky 4. ročníků

5. listopadu 2014 | 21:17:43

V tomto školním roce jsme zahájili realizaci 3. etapy sběru dat.  V této části výzkumu se zaměřujeme na vývoj a obraz porozumění čtenému u dětí, u kterých je možné riziko, že budou mít problémy s porozuměním čtenému.  V první a druhé etapě výzkumu jsme sledovali běžný vývoj porozumění čtemému u dětí od 1. do 4. třídy. Aktuálně se zaměřujeme na žáky 4. ročníků, kteří již mají dovednost čtení osvojenou. Hledáme proto děti, které v tomto školním roce navštěvují 4. ročník ZŠ a kterým byla diagnostikována jedna z těchto poruch:

Pokud byste se chtěli našeho výzkumu účastnit nebo se dozvědět podrobnější informace, prosím kontaktujte následující výzkumné pracovnice:


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz