Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > Pozvánka na mezinárodní konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) - 24.-25.9.2014 - nově přidán program!

Pozvánka na mezinárodní konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) - 24.-25.9.2014 - nově přidán program!

7. července 2014 | 21:03:14

Konferenci pořádá ve dnech 24. 9. 2014 - 25. 9. 2014 katedra psychologie a katedra primární pedagogiky ve spolupráci s mezinárodní skupinou SILE/ISEL (International Symposium on Educational Literacy / Symposium international sur la literatie á l´école) a pod patronací děkanky Pedagogické fakulty doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.

První den konference bude probíhat v angličtině, druhý den v českém jazyce, s tlumočenými příspěvky zahraničních hostí do češtiny. Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe - učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti, čtení a čtenářství našich dětí zajímají.

Konference se koná v rámci projektu PRVOUK P15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání a projektu GAČR P407/13-20678S Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika.

Informace k české části programu: http://www.pedf.cuni.cz/files/file/PR/Konference%20Pocatecni%20cteni%20program.pdf

Informace k anglické části programu: http://www.pedf.cuni.cz/index.php?cat=konference&id=2&lang=en


Ve čtvrtek 25.9.2014 zde bude mít samostatnou sekci projekt Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, na kterou srdečně zveme pedagogické pracovníky spolupracujících škol i rodiče zúčastněných dětí.

Program:http://www.pedf.cuni.cz/files/file/PR/Konference%20Pocatecni%20cteni%20program.pdf


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz