Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Archiv > Informace ke konzultačnímu odpoledni pro rodiče

Informace ke konzultačnímu odpoledni pro rodiče

5. března 2014 | 22:28:04

Ve dnech 12. a 13.2. 2014 proběhlo na půdě Katedry psychologie PedF UK konzultační odpoledne pro rodiče dětí zapojených do projektu Porozumění čtenému.  Tato akce byla pořádána pro zapojené školy z Prahy. Pro rodiče z mimopražských škol budou konzultace organizovány přímo na školách. Rodiče se  seznámili jednak s koncepcí a cíly projektu a byly jim rovněž sděleny výsledky jejich dětí ve vybraných testových úlohách zaměřených na čtenářské dovednosti.

Nabídka individuálních konzultací se setkala s neočekávaně velkým zájmem rodičů a kapacitně jsme nemohli vyhovět všem zájemcům. Celkově se konzultací zúčastnilo 65 rodičů. Konzultace poskytoval tým pracovnic projektu: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., Mgr. Klára Špačková, Ph.D.Mgr. Eva Richterová, Mgr. Eva Chalupová, Ph.D.

  Pro rodiče, kteří vyjádřili zájem o konzultace, ale nemohli se zúčastnit, nabízíme další termíny. Jsou informováni emailem.

Rodiče, kteří v předchozí výzvě vyjádřili zájem o konzultace v jiném termínu,  budou o nabídce několika dalších termínů informováni emailem. Jedná se o 41 rodičů. Tyto konzultace se budou konat v měsíci březnu a povedou je dr. Presslerová a Mgr. Richterová. 

Individuální konzultace s pracovnicemi projektu budou probíhat přímo v budově zapojené ZŠ. O termínu a podrobnostech budou rodiče informováni prostřednictvím pověřeného pracovníka školy a emailem.

Konzultace povedou:

Na ZŠ Zeleneč: dr. Kucharská a dr. Málková Seidlová

Na ZŠ Kladno a ZŠ Plavsko: dr. Špačková


Vytisknout © 2008 - 2022 ELDEL.cz